SƏNAYE TİKİNTİSİ İŞLƏRİ VƏ XİDMƏTLƏRİ
ŞİRKƏT HAQQINDA
İqtisadiyyatın önəmli hərəkətverici elementlərindən olan kiçik və orta biznes cəmiyyətin
rifahının artırılmasında mühüm rol oynayır. Dayanıqlı iqtisadi göstəricilərin əldə olunması
üçün kiçik və orta biznesin inkişaf etdirilməsi bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda
da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Son dövrlərdə xüsusilə sürətlə inkişaf etməkdə olan tikinti
sektoru biznesin bu bölməsi üçün geniş imkanlar açır. Həmin imkanlardan yararlanaraq
iqtisadi proseslərə qoşulmaq üçün tərəfimizdən 1995-ci ildə “Sənaye, İnşaat, Servis” MMC
(əvvəlki adı “Lantesis” olmuşdur) adı ilə bir tikinti şirkəti qurulmuşdur. Sənaye və mülki
tikintinin müxtəlif sahələri üzrə xidmət növlərini həyata keçirən şirkətimiz bu müddət
ərzində ölkəmizdə yerinə yetirilmiş bir sıra mühüm tikinti layihələrinin iştirakçısı olmuş
və hal hazırda da bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirməkdədir.
Qadir Səfərzadə
MMC-nin təsisçi və direktoru
ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ
Tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq hesabına qarşıya qoyulan
tapşırıqların icrasında kompleks yanaşma
Tikinti, təmir və xidmət zamanı texnoloji keyfiyyətin yüksək səviyyəsi ilə
yanaşı, görülən işlərin etibarlılığına və uzunömürlü olmasına nail olmaq
Sınaqdan keçirilmiş marka və brendlərin geniş şəbəkəsi ilə uyğun
qiymətə ən etibarlı inşaat materiallarından istifadə
İşin bütün mərhələlərinə ciddi nəzarəti təmin etməklə, keyfiyyət itkisi olmadan
layihələrin icra müddətlərinə effektiv şəkildə riayət etmə
Görülən işlərin yüksək keyfıyyətinə və uzunmüddətli olmasına tam zəmanət
Müştərilərə bir çox güzəştlər və işlərin görülməsi zamanı onların
istəklərinin nəzərə alınması
FƏALIYYƏT NӦVLƏRI
Metal konstruksiyaların quraşdırılması
Metal rezervuarların quraşdırılması
Boru xətlərinin quraşdırılması
Su və kanalizasiya xətlərinin quraşdırılması
Plastik və şüşə - lifli boru xətlərinin quraşdırılması
Nasosxana və qazanxanaların quraşdırılması
FƏALIYYƏT NӦVLƏRI
Magistral və texnoloji boru xətlərinin quraşdırılması
Metal konstruksiyaların korroziyadan mühafizəsi
Boru və texnoloji avadanlıqların daxili səthlərinin təmizlənməsi işləri
Avtomatika və elektromontaj işləri
Qeyd olunmuş xidmət növləri üzrə işləri şirkətimiz müvafiq sertifikatlara malik olan mütəxəsislərlə yerinə yetirir. Fəaliyyətimiz qüvvədə olan beynəlxalq və yerli standartların tələbləri əsasında həyata keçirilir.
Işlərin yerinə yetirilməsi prosesində şirkətimizin texniki siyasətinin əsasını “ Sifarişçi üçün mümkün minimal məsrəflər, qurduğumuz obyekt üçün maksimal xidmət müddəti” prinsipi təşkil edir.
ISTINADLAR
Respublikamızda həyata keçirilən bir çox tikinti layihələrində iştirak edən şirkətimiz aşağıda qeyd etdiyimiz obyektlərin tikintisində subpodratçı qismində fəaliyyət göstərmişdir:
SPS zavodunun ərazisində BP şirkəti üçün tikilmiş 4 ədəd rezervuar (Saralin anbarı) - 1997
Bakı Pivə zavodunun rekonstruksiyası – 1998
Bakı – Supsa neft kəmərinin tikintisi – 1997-98
Qurtuluş yarımdalma platformasının tikintisi – 1999
Səngəçal terminalının genişləndirilməsi layihəsi – 2003
Mişovdağ neft yatağının rekonstruksiyası layihəsi – 2004
ISTINADLAR
Mingəçevir İES-də tüstü borularının quraşdırılması – 2007
Şəmkirçay dəryaçasının tikintisində təzyiq borularının quraşdırılması – 2009
Metanol zavodunun tikintisi layihəsi – 2010
Şəmkir şəhərinin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi - 2012
Sumqayıt gübrə zavodunun tikintisində metal konstruksiya işləri - 2017
“Qlobal Enerji” şirkətinin obyektlərində nəzarət ölçü cihazları servis xidməti 2017 - 2020
“AZƏRSU” ASC – nin magistral su xətlərində elektron sayğacların və digər nəzarət və ölçü cihazlarının quraşdırılması və s.
GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR
Mişovdağ quru neft yatağında yüksəktəzyiqli boruların montajı - 2003
Qaradağ Metanol Zavodunun
BP üçün Saralin anbarının montajı - 1997
tikintisi - 2010
Bakı-Supsa neft kəmərinin montajı - 1998
Bakı Pivə Zavodunun
rekonstruksiyası - 1999
GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR
Səngəçal terminalında
Kürsəngi-Qarabağlı neft
rezervuarın tikintisi - 2003
kəmərinin tikintisi - 2003
Mingəçevir İES-da tüstü
borusunun montajı - 2008
Sabirabad su anbarının
Bakı şəhərində İdman
tikintisi - 2016
Kompleksinin tikintisi - 2014
Ünvan: AZ1032, Şahin Səmədov küç. 2, Bakı, Azərbaycan
Web: www.ips.az
Tel.:
+994125707354
+994502148528
E-mail: office@ips.az
direktor95@yandex.ru